Otyłość a bezrobocie

Czy praca ma wpływ na poziom otyłości? Czy istnieją zawody, w których bardziej jesteśmy narażeni na nadwagę? Czy wśród osób bezrobotnych jest więcej otyłych niż wśród pracujących zawodowo?

Z raportu GUS (2009 r) wynika, że 52,2% osób w Polsce to osoby z nadwagą, z czego 15,8% osób to osoby otyłe (wskaźnik BMI powyżej 30 – czyli np. osoba przy wzroście 180 cm waży 98 kg – swoje BMI możesz policzyć na kalkulatorze BMI). Jak kształtuje się nadwaga wśród osób pracujących i bezrobotnych?

Z danych raportu wynika, że najlepiej (z punktu widzenia prawidłowej wagi) być bezrobotnym z wykształceniem gimnazjalnym. Wśród bezrobotnych osób z nadwagą jest 42,6% (wśród biernych zawodowo 52,5%, a pracujących 53,3%- co ciekawe, bierni zawodowo częściej są otyli, a wśród pracujących więcej jest osób, które mają nadwagę, jednak nie zbliżyły się jeszcze do otyłości). Osoby z wykształceniem gimnazjalnym są też wyjątkowo odporni na nadwagę. Wśród tych osób, jedynie 13,3% waży za dużo. Dla porównania, wśród osób z wykształceniem podstawowym jest aż 61,2% osób z nadwagą w tym aż 22% osób otyłych. (wśród osób z wykształceniem zawodowym , nadwagę ma 62,3%, a wyższym 43,9%).

Czy nadwaga zależy od wykonywanego zawodu? W Polsce takie badania przeprowadzał Medicaver. Robiono je też w innych krajach – z danych kanadyjskich wynika, że najbardziej otyłości sprzyjają takie zawody jak:

Jeśli boisz się, że grozi ci otyłość, to może wybierz taki zawód, w którym będziesz mógł być „fit”.