Opóźniona reakcja na stres w pracy

rp_stres.jpgZdarza się przeciągać przerwy na lunch lub wynosić z biura długopisy? Być może to reakcja twojego organizmu na długotrwały stres.

Osoby doświadczające stresu w pracy często doświadczają spadku produktywności. Może on się objawiać na różne sposoby – wolniejsza pracę, częstsze spóźnianie się do pracy, przeciąganie przerw. Innym zachowaniem, które wprawdzie nie jest związane z produktywnością, ale z perspektywy firmy jest kosztowne, to nadużywanie biurowego mienia – kserowanie książek, wynoszenie artykułów biurowych czy wykorzystywanie internetu w firmie do prywatnych celów. Okazuje się, że oba te zachowania mogą być opóźnioną reakcją na stres w pracy

Kradzież biurowego mienia czy spadek produktywności był do niedawna postrzegany jako odwet pracownika na szefie w zamian za stres, jaki szef pracownikowi funduje. Okazuje się jednak, że ta reakcja nie zawsze jest natychmiastowa. U osób, które są bardziej ugodowe, przyjacielskie i miłe, czas między stresującą sytuacją a zachowaniem odwetowym może być długi i sięgać nawet kilku miesięcy.