Opinie pracowników mało cenione

Czy Twoja opinia liczy się w Twojej pracy? Czy masz poczucie, że szef się z nią liczy? Czy Twoje zdanie może w jakikolwiek sposób wpłynąć na decyzje podejmowane w firmie? Większość pracowników ma poczucie, że choć zachęca się ich do wyrażania własnego zdania, z ich opiniami, nikt się nie liczy.

O to, na ile opinie pracowników liczą się dla pracodawców zapytał pracowników serwis Monster. Zapytano ponad 2700 osób z różnych krajów. Efekty? Co trzeci pracownik uważa, że jego opinie nie są wysłuchiwane, a drugie tyle uważa, że wprawdzie szefowie słuchają ich opinii, ale je ignorują. Zaledwie 27% pracowników ma poczucie, że ich przemyślenia dotyczące pracy i firmy są brane pod uwagę.

Słuchanie opinii pracowników to nie tylko kwestia motywowania ich do pracy (lepiej czujemy się w pracy w której mamy poczucie wpływu). Słuchanie i korzystanie z opinii pracowników to również większa ilość opcji i pomysłów a także wspieranie ich rozwoju – zwłaszcza jeśli odrzuconym pomysłom i opiniom towarzyszy rzeczowa informacja zwrotna. Pracodawcy sami zatem działają na własną niekorzyść, nie słuchając pracowników lub też nie biorąc pod uwagę ich zdania. Oczywiście, nie da się wykorzystać wszystkich opinii – nie zawsze pracownik ma wystarczający pogląd na kwestię całości firmy czy procesów biznesowych, by właściwie oceniać każda sytuację. Ważne jest jednak to, czy daje mu się szanse na wyrażenie swojego zdania i czy nie okazuje się ono tylko gadaniem po próżnicy.