Niska pensja grozi nadciśnieniem

Niskie wynagrodzenie to nie tylko brak możliwości realizowania swoich marzeń i konieczność liczenia się z każdym groszem przy codziennych zakupach. To również ryzyko nadciśnienia. Badania statystyczne donoszą, że osoby z niskimi pensjami, częściej chorują na choroby serca.

Badacze z Kalifornii, po przeanalizowaniu danych setek pacjentów i powiązaniu ich z danymi dotyczącymi wynagrodzenia zauważyli, że osoby z najniższymi pensjami, mają znacznie wyższe ryzyko nadciśnienia niż osoby z wyższymi wynagrodzeniami. Ryzyko, to jest szczególnie duże u kobiet i pracowników w wieku 25-44 lat.

Wynagrodzenie w wysokości podwójnego najniższego wynagrodzenia daje redukcję ryzyka nadciśnienia u kobiet aż o 30-35% i o 25-30% u młodych pracowników.

Związek niskiego wynagrodzenia z nadciśnieniem jest o tyle istotny, że dwie największe grupy ryzyka, które określono w badaniu, to tak naprawdę grupy, które normalnie mają najniższe ryzyko nadciśnienia. Jeśli zatem zarabiacie mało, to poza rozwojem i szukaniem lepiej płatnej pracy, badajcie też regularnie swoje serce i ciśnienie.