Urzędy pracy okiem kabaretów

Przy okazji poniedziałku nieco czarnego (zwłaszcza dla poszukujących pracy) humoru.

1. Kabaret Młodych Panów – „W Urzędzie Pracy”

2. Kabaret Łowcy B – Urząd pracy (poprzedzony piosenką)

3. Formacja Chatelet – numer stary, ale nadal zabawny. Oczywiście rzecz dzieje się w Urzędzie Pracy.

4. Kabaret Ani Mru Mru – Giełda pracy

5. Kabaret Moralnego Niepokoju – o tym jak biolog szuka pracy.

6.Kabaret Moralnego Niepokoju – Boks dla bezrobotnych (czyli o tym jak wyglądają programy walki z bezrobociem).

7. Jacek Fedorowicz „Urząd Pracy”.