Narcystyczny szef obniża efekty pracy zespołu

Szef, o narcystycznym rysie osobowości, czyli taki, który przekonany jest o swojej wielkości i koncentruje się głównie na sobie, zaburza komunikację w zespole i sprawia, że grupa podejmuje gorsze decyzje.

Dwie badaczki z Uniwersytetu Amsterdamskiego Femke Ten Velden postanowiły sprawdzić, jaki wpływ na funkcjonowanie organizacji będzie miał lider o narcystycznej osobowości. W tym celu, zgromadzonych 150 badanych podzieliły na trzy osobowe zespoły. W każdym wyznaczono lidera i każdy zespół dostał to samo zadanie – wybranie najlepszego kandydata do pracy. Zabawa polegała na tym, że każdy w zespole dostał inne fragmenty danych o kandydatach – dopiero zebranie wiedzy w całość pozwalało na wybranie rzeczywiście najlepszej osoby.

Po eksperymencie oraz oszacowaniu tego, którzy liderzy byli bardziej narcystyczni okazało się,że choć członkowie zespołu narcystycznych szefów postrzegali ich jako skutecznych, to w rzeczywistości, wybierano w tych zespołach najgorszych kandydatów.

Szef – narcyz, nie dopuszczał innych opinii, forsował swoje zdanie i w efekcie blokował przepływ informacji. Z badania wynika zatem, że choć jako pracownicy takich szefów oceniamy jako efektywnych, to tak naprawdę wcale takimi nie są.

A czy wasz przełożony jest narcyzem?