Masz tendencje do niepokoju ? Uważaj – grozi ci udar

Ryzyko udaru wyższe aż o 1/3 u osób, które doświadczają często niepokoju. Takie wyniki uzyskali badacze z Pittsburgha próbując zrozumieć, jaki wpływ może mieć na nas to, że stale się martwimy i niepokoimy.

Niepokój to stan emocjonalny, który jest dość nieokreślony. Polega przede wszystkim na poczuciu braku bezpieczeństwa i odczuwaniu lęku, którego nie umiemy zogniskować i który jest na tyle rozlany, że nie ma objawów fizjologicznych typowych dla napadu lęku (duszności pocenia się). Innymi słowy mówiąc, kiedy odczuwamy niepokój, to czegoś się boimy, ale konkretnie nie wiemy czego. Niepokój można odczuwać przez długi okres – zwłaszcza wtedy, kiedy nie czujemy się bezpieczni – np. boimy się tego, że redukcja etatów w pracy pozbawi nas zatrudnienia.

Dlaczego niepokój jest związany z ryzykiem udaru? Bo nieustannie podnosi nam ciśnienie. Poza tym badacze zauważyli, że osoby często odczuwające niepokój częściej podejmują zachowania ryzykowne dla zdrowia – np. piją alkohol lub pala papierosy. Zdecydowanie mniej również energii inwestują w wysiłek fizyczny – to zaś upośledza prace układu krwionośnego i zwiększa ryzyko udaru.

Jeśli odczuwacie niepokój, to nie tylko jesteście po prostu bardziej nieszczęśliwi , ale również ryzykujecie zdrowiem. Może zatem – zamiast się niepokoić tym, że stracicie pracę albo szef nie da wam podwyżki po prostu poszukać nowej pracy?