Komunikacja w firmie

Nowoczesne technologie zmieniły w przeciągu kilkunastu ostatnich lat sposób w jaki pracownicy firm komunikują się zarówno między sobą, jak i z kontrahentami. Telefony stacjonarne odchodzą w zapomnienie, ale … z poczty mailowej wcale nie korzystamy tak często, jak mogłoby się wydawać internautom.

PBS DGA przeprowadziło badanie, którego celem było określenie najpopularniejszych metod komunikowania się pracowników. Okazuje się, że jeszcze kilkanaście lat temu podstawowe w komunikacji między pracownikami telefony stacjonarne, obecnie wykorzystywane są już jedynie w 39% przedsiębiorstw. Znacznie chętniej pracownicy dzwonią do siebie na komórki lub mailują.

Choć komunikacja mailowa wielu z nas wydaje się standardem, to jak wynika z badań, korzysta się z niej w 70% firm – czyli prawie co trzecia firma, maili nie używa.

Pracownicy, coraz częściej komunikują się też za pomocą komunikatorów internetowych – taka forma obowiązuje w co piątej firmie, ale z reguły są to firmy duże, co w praktyce sprowadza się do tego, że z komunikatorów korzysta 75% pracowników.

A z jakich metod komunikacji korzysta się najczęściej u Was w firmie?