Komu chcieliby pomagać pracownicy?

Kilka dni temu pisałam o nowym trendzie w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu, jakim jest organizowanie wolontariatów pracowniczych. Wprawdzie jeszcze niewiele firm angażuje się i swoich pracowników w tego typu działania, ale zainteresowanie wolontariatem ciągle rośnie. W ramach pomocy potrzebującym, pracownicy mogą wykonywać różnorodne zaganiana rzecz organizacji pozarządowych. W przeprowadzonych na ten temat badaniach, zapytano Polskich pracowników, jakie zadania chcieliby wykonywać na rzecz potrzebujących. Oto wyniki:

Polscy pracownicy  okazują się najbardziej wrażliwi na potrzeby dzieci – najwięcej pracowników (ponad 60%) wskazuje dzieci z ubogich rodzin bądź dzieci z placówek wychowawczych jako główny cel wolontariatu pracowniczego. Na pomoc studentom, samotnym rodzicom, niepełnosprawnym oraz społecznościom lokalnym zdecydowałoby się ponad 30% pracowników. Co czwarty mógłby też pomagać porzuconym i bezdomnym zwierzętom. Najmniej „atrakcyjne” prace na wolontariacie, to praca z mniejszościami seksualnymi i etnicznymi, z więźniami oraz osobami bezrobotnymi (to ostatnie dziwi mnie o tyle, że każdy pracujący może stać się przecież bezrobotny).

A komu Wy chcielibyście pomagać, gdyby Wasza firma stworzyła Wam takie możliwości?