Kim jest człowiek pracy?

Powstałe w 1890 roku święto klasy robotniczej, popularne zwane Dniem Pracy ma być pamiątką po strajkach robotników w Chicago. Dzięki ich protestom i zapalczywości udało się wprowadzić 8 godzinny dzień pracy. Na uczczenie przelanej krwi, kolorem symbolicznym dla dnia 1 maja i Święta Pracy jest kolor czerwony (tak – nie jest to kwestia tego że święto jest komunistyczne, a więc czerwone). Dziś, świętujemy więc dzień człowieka pracy – tylko kim ten człowiek jest? Jak widzą to Polacy?

Zapytani o to kim jest człowiek pracy Polacy, wskazują głównie robotników – 88% badanych. Na drugim miejscu są rolnicy – 73%. Statystyki więc bardzo zbliżone do tych które były w czasach reżimu (w tym sensie, że za klasę pracującą uważa się głównie robotników).
Kto zaś nie jest człowiekiem pracy według Polaków? Kadra zarządzająca i prezesi firm – prawie co czwarty Polak nie uważa ich za przedstawicieli pracującej klasy społecznej. Co ciekawe, aż 78% badanych osób wskazując na siebie mówi, że uważa się za człowieka pracy

Na pochód pierwszomajowy pójdzie dziś niewielu z nas. Dzieci w szkołach i przedszkolach nie rysowały też gołąbków pokoju i nie pójdą na capstrzyk. W sklepach nie pojawi się dodatkowa kiełbasa świąteczna, a szef nie będzie odznaczał na liście tych którzy nie przyszli na pochód, aby policzyć się z nimi po weekendzie….i jak? tęsknicie za pochodami pierwszo-majowymi?