Joga dobra dla pracowników

Specjaliści psychologii biznesu i zarządzania nieustająco poszukują nowych metod, które mogłyby poprawić efektywność pracy i wpłynąć pozytywnie na nastawienie pracowników do wykonywanych zadań. Tym razem, Indian Institute of Management-Bangalore zdecydował się sprawdzić, czy wprowadzenie zajęć z jogi do firmy, może pozytywnie wpłynąć na pracowników. Okazało się, że jest to świetny pomysł!

Badania przeprowadzono na grupie 60 managerów. Podzielono ich na dwa zespoły. Jeden 30 osobowy zespół ćwiczył jogę przez 6 tygodni w wymiarze 30 godzin zajęć praktycznych oraz 25 zajęć teoretycznych (filozofia jogi). Drugi zespół otrzymał odpowiednio 30 godzinną dawkę ćwiczeń fizycznych oraz 25 godzin wykładów o sukcesie w życiu, opartych na współczesnych nurtach filozoficznych. Jakie różnice zauważono?

Okazało się, że managerowie którzy ćwiczyli jogę, podwyższyli osiągali wyższe wyniki w testach inteligencji emocjonalnej. Osoby te, stały się również bardziej samo-świadome i zyskały większy dystans do siebie i świata, co przekładało się na lepsze prowadzenie zespołu. Choć obie grupy odczuły poprawę zdrowia fizycznego, to w grupie ćwiczącej jogę, poprawa nastąpiła też w głębszym stopniu w obszarze psychologicznym.