Jak się przygotować do urlopu

Na dwa tygodnie przed planowanym urlopem zaczynamy dotkliwiej odczuwać zmęczenie pracą. Tak, jakbyśmy nie mogli się już doczekać wolnego. To zupełnie naturalne, niemniej jednak, warto jednak pracować tuż przed urlopem na tyle efektywnie, aby móc w spokoju wypoczywać. Jak zatem przygotować się zawodowo do urlopu tak, by zarówno nie otrzymywać telefonów od współpracowników, jak i móc wrócić do pracy i nie odkryć, że sprawy do załatwienia nas przytłoczą?

Czas przygotowania

Przygotowanie do urlopu warto zacząć już na dwa – trzy tygodnie przed urlopem. Dzięki temu, wykonując nasze codzienne obowiązki, znajdziemy też czas na załatwienie wszystkiego, o czym przed urlopem musimy pamiętać. Jeśli zostawimy przygotowania na ostatnie 2 dni, urlop zaczniemy dodatkowo zmęczeni.

Omówienie zadań z przełożonym

Najpierw powinniśmy spotkać się z przełożonym, aby omówić z nim zakres przygotowań i zadań, które priorytetowo muszą być zrealizowane przed urlopem. Warto też ustalić kto będzie nas zastępował, tak by szef wiedział, do kogo może się zwrócić z naszymi sprawami w pilnej sprawie. Omawiając priorytety, oszacujmy czas jaki mamy do dyspozycji – może się okazać, że wszystkiego zrobić nie zdążymy.

Współpracownicy

Jeśli nasze projekty zależą również od współpracy z innymi osobami, koniecznie trzeba o naszym urlopie poinformować je wcześniej, tak by wspólnie możliwe było dokończenie zadania. Jeśli współpracownikowi powiesz o swoim urlopie zbyt późno, może on nie znaleźć czasu na to, by dokończyć swoją część pracy w terminie, który umożliwi Ci dokończenie Twojej części zadania.

Poinformowanie kontrahentów

Jeśli Twoja praca wymaga kontaktu z osobami spoza firmy, warto poinformować te osoby o planowanym urlopie, aby mogły zastanowić się, czy będą w czasie Twojego urlopu, czegoś od Ciebie potrzebować. Przekażmy tym osobom kontakt do naszego zastępcy.

Wdrożenie zastępstwa

Osoba, która będzie zastępować pracownika podczas jego urlopu, musi zostać wdrożona w jego zadania. Koniecznie trzeba ustalić zakres prac, jakie zastępca może wykonać i decyzji jakie może podjąć samodzielnie. Zadbać należy też o to, by zastępca miał dostęp do koniecznych mu do pracy dokumentów i plików oraz by wiedział gdzie ma czego szukać.

Porządek na biurku

Na dzień lub dwa przed urlopem, trzeba posprzątać biurko. Zarówno po to, by współpracownik który nas zastępuje mógł wszystko znaleźć, jak i po to, by nie wracać po pracy do chaosu. Uporządkowane biurko świadczy też pozytywnie o pracowniku. Pokazuje przełożonemu, że uporaliśmy się z naszymi sprawami i zostawili po sobie porządek – co w oczach przełożonego będzie świadczyło o naszej odpowiedzialności i zaangażowaniu.

Autoresponder

Ustawienie autorspondera w poczcie mailowej, to konieczność. Dzięki niemu, nasi kontrahenci i współpracownicy nie będą denerwować się brakiem odpowiedzi od nas, a także będą mieli jasność, z kim mają się kontaktować. Ustawiając autoresponder pamiętajmy o takich danych jak czas urlopu i kontakt do zastępcy.