Jak HR widzą potrzeby pracowników?

Działy Human Resources odpowiadają w firmach zarówno za rekrutację, jak i za systemy motywacyjne, szkolenia, budowanie wizerunku firmy na rynku pracy i monitorowanie zadowolenia pracowników. Kluczem do sukcesu w tych obszarach jest wiedza na temat tego, czego chcą pracownicy i co o firmie myślą. Problem w tym, że choć pracownikom działów HR wydaje się, że wiedzą, to okazuje się że nie wiedzą. Zaangażowanie, zadowolenie z pracy i wynagrodzenia mocno przeceniają.

Z raportu firmy Kenexa sporządzonego w tym roku, wynika że pracownicy działów HR uważają iż:

Jeśli rozbieżności pomiędzy tym, co sądzą pracownicy a tym co się wydaje osobom, które mają o ludzi w organizacji dbać, są tak duże, to jak dział HR ma wprowadzać dobre i oczekiwane zmiany?