Inżynier gorzej pracuje w zespole?

Umiejętność pracy zespołowej to jedna z najczęściej poszukiwanych przez pracodawców cech. Z badań amerykańskich naukowców wynika, że najgorzej w pracy zespołowej radzą sobie absolwenci kierunków inżynierskich. Niechęć i brak umiejętności do pracy w zespole kształtuje się u inżynierów już na studiach. Z czego wynika?

Jak donoszą naukowcy, brak umiejętności pracy w grupie u osób studiujących inżynierskie kierunki bierze się ze stereotypu pracy inżyniera, według którego inżynier to osoba pracująca samodzielnie i potrafiąca samodzielnie poradzić sobie z każdym problemem. Badacze zauważyli, że studenci którzy otrzymywali zadania do wykonania z zaznaczeniem, że praca ma zostać wykonana zespołowo, najczęściej próbowali podzielić zadanie na pod zadania, które następnie rozwiązywali sami. Byli te najczęściej zaniepokojeni tym, że wymagało się od nich pracy grupowej i traktowali to jako wyraz braku zaufania do ich umiejętności.

Kolejnym problemem w pracy inżyniera są tendencje do ignorowania wskazówek dotyczących wykonania zadania. Inżynierowie mają tendencje do szukania własnych rozwiązań, przez co niekiedy marnują czas dochodząc do rozwiązania okrężną drogą, mimo iż prostą drogę mieli podaną we wskazówkach, niczym na talerzu.

Inżynierowie, mają też tendencję do prokrastynacji, czyli odkładania na później tego, co powinni zacząć od razu. Naukowcy uważają, że tendencja ta nie wynika z lenistwa, lecz z ambicji i chęci pokazania innym, że z problemem jest sobie w stanie osoba poradzić szybko.
Wśród studentów kierunków inżynierskich występuje spora rywalizacja i rozwiązywanie zadań w „ostatniej chwili” ma pokazać innym, jak jesteśmy dobrzy.

Zapraszam inżynierów do dyskusji – czy rzeczywiście macie tendencje do odkładania rzeczy na później? I czy rzeczywiście nie lubicie pracować w grupie?

źródło: theregister.co.uk