Czy wróciłbyś do starej pracy?

Zostałeś zwolniony z uwagi na kryzys? A czy gdyby pracodawca zadzwonił teraz do ciebie, rozważyłbyś opcję ponownego zatrudnienia? Z przeprowadzonych w USA badań wynika, ze 40% pracodawców chciałoby zatrudnić z powrotem pracowników których zwolnili w czasie kryzysu. Statystyki te są jeszcze wyższe jeśli chodzi o branżę finansową (prawie 50%) oraz o przemysł produkcyjny (47%). Ale czy pracownicy chcieliby wrócić?

Dla pracodawców, zatrudnienie starego pracownika to w zasadzie idealna sytuacja nie trzeba wydawać pieniędzy na rekrutację ani na przeszkolenie pracownika, które ma przyuczyć go do jego obowiązków i warunków pracy – pracownik przecież wszystko już wie. To zdecydowanie ogromna oszczędność i mniejsze ryzyko – przy nowej rekrutacji zawsze może bowiem okazać się, że nowy pracownik się nie sprawdzi. Jak jednak czułby się pracownik, który został wybrany do zwolnienia w chwili załamania gospodarki? Czy byłby w stanie zaufać szefowi?

Serwis About.com zapytał pracowników czy wróciliby do starej pracy. Na powrót bez wahania, zgodziłoby się 15% pracowników. Wróciło, lecz czuło się nieswojo – 6%. 10% pracowników ma już inną pracę i nie rozważałoby takiej propozycji, a 67% pracowników powiedziałoby zdecydowane NIE.

A wy? Zatrudnilibyście się ponownie u szefa, który zwolnił was ze względu na redukcję etatów?