Czy wiesz jakie są Twoje cele w pracy?

Czy Twoje cele zawodowe są spójne z celami Twojej firmy? Czy masz jasność jak Twoja praca wpływa na całość funkcjonowania firmy i jak możesz przyczyniać się do jej wzrostu? Według specjalistów HRM, ta wiedza i jasność w tym zakresie to jeden z najważniejszych elementów zadowolenia z pracy w firmie. Niestety, managerowie często nie umieją przekazać takiej wiedzy i nie potrafią udzielać właściwych informacji zwrotnych pracownikom.

W jednym z niedawno przeprowadzonych w USA badań odkryto, że tylko co czwarty pracownik w firmie, ma świadomości tego, w jaki sposób jego praca przyczynia się do osiągania przez firmę założonych celów. Tylko 18% pracowników uzyskuje od swoich przełożonych dobrej jakości feedback, który informuje ich o tym, jak sobie radzą w pracy, jakie są ich przeszłe cele i po co w zasadzie robią to, co robią.

Z badania wynika też, że przełożeni nie potrafią swoich pracowników chwalić. Ponad połowa badanych czuje się docenianych przez współpracowników, ale nie przez przełożonych – a to przecież poczucie bycia ważnym dla firmy sprawia, że ludzie nie chcą z niej odchodzić.

Badacze przeprowadzający badania ukuli teorię, że brak wystarczających informacji zwrotnych i dbania o pracowników wynika z „post kryzysowego” myślenia managerów, którzy uważają, że pracownik powinien cieszyć się, że w ogóle ma pracę, bo przecież mógłby jej nie mieć, jak połowa jego sąsiadów.

Obserwując sytuację na polskim rynku pracy, rozmawiając z kandydatami oraz czytając Wasze komentarze mam poczucie, że w Polsce sytuacja wygląda podobnie – o ile nie gorzej. Ilu z Was pracując miało poczucie że przyczyniacie się do rozwoju firmy i wasze cele są spójne z celami firmy? Czy zastanawialiście się nad tym, lub ktoś z kadry zarządzającej z Wami o tym rozmawiał? Wreszcie – jeśli jesteście na kierowniczych stanowiskach – czy dbacie o to, by Wasz zespół czuł się ważny? A pracownicy wiedzieli po co pracują?