Czy wiesz jak wygląda Twój szef?

W małych firmach pracuje się z szefem ramię w ramię (a przynajmniej prawie codziennie go widuje). W dużych – można swojego głównego przełożonego nigdy nie widzieć na oczy!

CareerBuilder przeprowadził wśród swoich użytkowników ciekawe badanie – zapytał ich czy znają swojego szefa. Dla tych, którzy pracują w mniejszych organizacjach pytanie wydaje się oczywiste – jak można nie wiedzieć jak wygląda Twój szef? A jednak można!

Z badania wynika, że 60% pracowników widziało swojego szefa. 21% nie ma jednak pojęcia jak on wygląda! Najczęściej są to ludzie pracujący w sprzedaży, outsourcingu usług lub produkcji. Wziąwszy pod uwagę to, że w badanie przeprowadzono w USA musimy wziąć poprawkę na to, że dużo więcej koncernów niż w USA, w których pracujemy w naszym kraju, to kapitał zagraniczny. Co to oznacza? Otóż u nas prawdopodobnie częściej trafia się praca w firmie, w której szef (CEO) mieszka nie tyle w innym stanie, co na innym kontynencie i nigdy nie bywa w naszym kraju. Jego nazwisko, często nie jest nawet szerzej pracownikom znane – nie mówiąc już o tym, jak wygląda.

Jak uważacie, czy praca dla kogoś, kogo się nie zna (lub dla kompletnie bezosobowego zarządu) jest łatwiejsza czy trudniejsza niż praca dla bardzo realnego i codziennie widywanego szefa?