Czego oczekujemy od managerów?

Czy zdarzyło Wam się spotkać idealnego managera? Każdemu tego życzę, choć niestety, idealnych lub prawie idealnych przełożonych jest bardzo niewielu – zwłaszcza jeśli mają być dobrzy zarówno z punktu widzenia pracowników jak i firmy. Firma Krauthammer, która zajmuje się szkoleniami i coachingiem, po raz trzeci przeprowadziła wśród pracowników firm europejskich badanie dotyczące satysfakcji z pracy, jej warunków i wielu innych tematów – w tym również tego, czego współczesny pracownik oczekuje od swojego managera i jakie ma szanse na takiego managera trafić.

Firma wytypowała 27 cech i zachowań, które powinien robić / mieć dobry, idealny manager a następnie, przebadała reprezentatywną próbkę managerów aby sprawdzić ilu w rzeczywistości jest ideałów. Wyniki nie były takie złe – 33% managerów otrzymało ocenę „modelowy kierownik” – te osoby dbają o swoich pracowników, zachęcają ich do działania, sprawiedliwie oceniają. Taki manager ma wzgląd w sytuację firmy i pracowników i umie tak moderować pracą i zadaniami, by pracownicy byli nie tylko efektywny, ale również się rozwijali.

31% managerów otrzymało ocenę „managera operacyjnego” – tego typu kierownicy zarządzają tak, aby zespół pracował efektywnie. Nie angażują się w relacje zespołu i niezbyt często zachęcają pracowników do aktywności, chyba że miałoby to dobry wpływ na firmę.

Na tych łącznie 64% w zasadzie kończą się managerowie z jakimi moglibyśmy współpracować. Niestety, możemy jeszcze trafić na „managera z defektem” (20%), czyli kierownika, który ignoruje swoje środowisko pracy, nie buduje relacji z pracownikami oraz powstrzymuje pracowników przez aktywnością – wziąwszy pod uwagę, że według badań co piąty manager jest taki – może to być spory problem w pracy.
Jest jeszcze 13% grupa „managerów poniżej krytyki” – to te osoby które zawsze mają rację, a pracownik jest dla nich jedynie szarą masą klepiącą w komputer przez 8 godzin. Z takimi managerami nikt długo nie wytrzymuje.

A jakie rzeczy cenimy u managerów najbardziej? ( i jakich oczekujemy?) oto 10 najważniejszych:

  1. analizuje wraz ze mną problematyczne zadania w pracy
  2. umie przyznać się do błędu
  3. kiedy deleguje zadania, daje mi autonomie
  4. rozważa moje osobiste zaangażowanie kiedy przydziela zadania
  5. pozwala mi się wypowiedzieć i nie przerywa kiedy opisuje pomysł. Zachęca do działania
  6. angażuje swoich pracowników w rozwiązywanie problemów, szukanie rozwiązań – dzieli się trudnościami.
  7. w konfliktowych sytuacjach zachęca ludzi do znalezienia samodzielnie rozwiązania
  8. wykorzystuje ocenę 360º (czyli taką, w której pracownik również ocenia managera)
  9. angażuje mnie i pomaga mi w wytypowaniu i w rozwoju moich celów kariery zawodowej
  10. docenia moje wysiłki i starania, chwali mnie

Co jeszcze dodalibyście do listy oczekiwań?

źródło: raport do pobrania tutaj