Skąd bierze się zaangażowanie pracowników?

Zaangażowany pracownik to marzenie każdego szefa. Jak je uzyskać? Jak to się dzieje, że niektórzy są bardziej zaangażowani od innych?

Dwa źródła zaangażowania

Psycholog Arnold B. Bakker uważa, że zaangażowanie pracownika ma dwa źródła. Pierwsze wiąże się z samym charakterem pracy. Jeśli praca łączy się z autonomią, rozwojem, różnorodnością, a ponadto pracownik ma poczucie wsparcia w zespole i informacje zwrotne od swojego przełożonego, to jego zaangażowanie rośnie. Nie jest to jednak sytuacja stała lecz odbywa się w pewnych cyklach. Dobrze wykonana praca musi zostać nagrodzona (niekoniecznie finansowo, ale np. uznaniem zasług), a to z kolei napędza dalsze zaangażowanie. By praca była dla pracownika angażująca, musi być dla niego wyzwaniem – odnosi się to do każdego typu pracy, nawet do tych stanowisk, na których wymagania nie są bardzo duże – ważne, by były odbierane jako takie przez pracownika (stąd między innymi niechęć do zatrudniania przekwalifikowanych pracowników na niskie stanowiska).

Drugim źródłem zaangażowania jest sam pracownik. Jego pewność siebie i pozytywne nastawienie również tworzy pewien cykl zaangażowania. Jeśli bowiem pracownik w wyniku wykonywania swoich zadań będzie czuł się zadowolony z tego co zrobił, jego nastawienie do pracy wzrośnie i wzrośnie też zaangażowanie. Ten element składowy zaangażowania jest więc dość mocno zależny zarówno od struktury osobowości (perfekcjoniści mają tu nieco trudniej), jak i nawet od stanu emocjonalnego w danym dniu (w gorszym nasze zaangażowanie spada, bo sami czujemy się po prostu mniej optymistyczni czy mniej pewni siebie).