Co pracownicy myślą o swoich firmach?

HR Solutions Inc. rokrocznie przeprowadza dość ciekawe badania związane z tym co o swojej pracy myślą pracownicy. Badanie przeprowadzane jest na pracownikach wielu firm z całego świata – firm, które są klientami HR Solutions. Najciekawszy jest sposób gromadzenia danych – otóż pracownicy nie odpowiadają na żadne pytania, które mogłyby sugerować im określoną tematykę. Maja po prostu powiedzieć o czymś, co im się z ich praca kojarzy.

Zebrane w ten sposób dane analizuje się i segreguje, tworząc listę najczęściej pojawiających się u pracowników tematów. Dzięki takiej metodzie rzeczywiście można dowiedzieć się co pracownicy myślą – nikt bowiem niczego nie zakłada już na poziomie zadania pytania . nie ma też zestawu sugerujących określoną postawę odpowiedzi do wyboru, jak w tradycyjnej ankiecie.

O czym zatem najczęściej myśleli (i mówili) pracownicy w 2011 roku? O tym, że:

  1. Ich współpracownicy są super
  2. Mówili o tym, że chcieliby więcej zarabiać
  3. Byli zadowoleni z rodzaju pracy jaką wykonują
  4. Komentowali (pozytywnie) jakość obsługi klienta realizowaną przez ich firmę
  5. Uważają, że ich firma potrzebuje poprawy w zakresie komunikacji
  6. Doceniają atmosferę, która panuje w firmie
  7. Chwalą swojego managera
  8. Uważają, ze firma powinna zatrudnić większą ilość pracowników ze względu na zbyt duże obciążenie pracą
  9. Lubią pracować z klientami

W porównaniu do zeszłego roku widać zmianę – w 2010 roku najczęściej dyskutowanym tematem była kwestia tego, że pracownicy chcieli więcej zarabiać. W tym roku, temat ten przesunął się na druga pozycję.

A co u was byłoby pierwszą rzeczą o jakiej pomyślelibyście w związku z firmą?

źródło:talentmgt.com