3 dni pracy w tygodniu dla 40-latka

office-583841_640Tyle powinniśmy pracować  wg naukowców, by zachować maksymalną wydajność. Praca w większym wymiarze czasu po prostu ją zmniejsza.

25 godzin pracy tygodniowo dla osoby po 40. roku życia czyni ją maksymalnie efektywną. Mniejszy wymiar godzin pozwala zachować funkcje poznawcze na wysokim poziomie, przez co osoba ta staje się po prostu bardziej efektywna, niż zmęczony zbyt długą pracą człowiek.

W badaniu przeprowadzonym w Melbourne Institute w Australii, grupy osób w różnym wieku poproszono o wypełnianie  testów badających funkcje poznawcze. Sprawdzono dzięki temu również to, jak wpływa na nie długość pracy nad zadaniami. Okazało się, że najmniej efektywne są osoby, które pracują bez dni wolnych, a osoby pracujące powyżej 55 godzin tygodniowo rozwiązywały testy gorzej niż ci, którzy byli na emeryturach. Najlepiej radzili sobie z testami ci, którzy pracowali po 25 godzin w tygodniu (czyli 3 dni robocze).

Według naukowców, zbyt długie godziny pracy, łącząc się z wiekiem i pogarszaniem się sprawności umysłowej powodują, że osoby dojrzałe są mniej efektywne – lepiej zatem, by pracowały krócej, ale za to intensywniej.

Niestety, trudno się spodziewać, że nawet w świetle takich badań, pracodawcy skrócą nam godziny pracy.

Źródło: melbourneinstitute.com

Tagi: