Ubezpieczenie na bezrobociu nie takie oczywiste?

03 marca, 2012

Nie tylko Brytyjczycy i Czesi zajęli się problemem osób bezrobotnych i ich rzeczywistą niechęcią do pracy. Zmiany mogą dotknąć...

Pracusiowe wypłacone

07 lutego, 2012

W lipcu informowałam Was o tym, że Urząd Pracy w Nysie postanowił zmotywować bezrobotnych do szukania pracy premią za...

Przepisy ograniczają ilość ofert pracy w Urzędach Pracy

17 sierpnia, 2011

Nie wszyscy pracodawcy zgłaszają nowe wakaty do Urzędu Pracy. W zasadzie robi to mniejszość. W Urzędach Pracy ofert więc...

Premia za znalezienie sobie samemu pracy

18 lipca, 2011

Motywacja do szukania pracy i jej znalezienia powinna być wewnętrzna. Osoba bezrobotna powinna chcieć znaleźć pracę, by jej rozpoczęcie...

1200 zł – minimum opłacalności pracy dla bezrobotnego

20 czerwca, 2011

„Za najniższą krajową do pracy nie pójdę”. Takie słowa często słyszą pracownicy Urzędów Pracy. Za ile zatem zgodziłaby się...

Pomoc Urzędów Pracy mało efektywna

22 kwietnia, 2011

Według danych GUS, Urząd Pracy szuka bezrobotnemu zatrudnienia przez 10,2 miesiąca (średnio) – czy to dużo, czy mało?

Koniec z bezrobotnymi dla ubezpieczenia?

15 grudnia, 2009

Według danych Urzędów Pracy, aż 30% zarejestrowanych bezrobotnych, to osoby, które nie szukają tak naprawdę pracy i nie chcą...

Nagraj video CV w Urzędzie Pracy

02 grudnia, 2009

Urzędy Pracy wchodzą w XXI wiek! W początkach października pisałam o pomyśle na nowoczesne Urzędy Pracy, które miałyby realnie...

Nowe sposoby walki z bezrobociem?

13 października, 2009

Minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak szykuje – podobno rewolucyjne – zmiany w zakresie rekrutacji osób bezrobotnych. Nowe,...

Urzędy Pracy zmieniają image?

01 października, 2009

Czy doczekamy się nowoczesnych, dostosowanych do potrzeb rynku urzędów pracy? Czy możliwa będzie rejestracja bezrobotnego przez Internet? Czy uda...