Otyły pracownik to leniwy pracownik – stereotypy w pracy

16 stycznia, 2010

O stereotypowym postrzeganiu osób otyłych przez pracodawców i związane z tym problemy w otrzymaniu pracy i robieniu kariery przez...