Zwolnienie za prawdę o…św. Mikołaju

Prawda nie zawsze popłaca. Przekonała się o tym nauczycielka ze szkoły Blackshaw Lane w Anglii. Podczas swojego pierwszego dnia w szkole, swoim 7- letnim uczniom wyjawiła prawdę o św. Mikołaju. Zdaniem rodziców, mówiąc o tym iż św. Mikołaj nie istnieje, pozbawiła dzieci magii świąt i została za to …zwolniona.

Rodzice, zdruzgotanych informacją o braku św. Mikołaja dzieci, wnieśli przeciwko nauczycielce zażalenie do dyrektora szkoły, a ten potwierdził, że nauczycielka nie miała prawa ujawniać dzieciom prawdy. W efekcie, nauczycielka w trybie pilnym przestała pracować w szkole.
Oto przykład tego, że zbyt nadgorliwi nauczyciele mogą spodziewać się trudności w życiu zawodowym – nawet jeśli mówią dzieciom prawdę.