Z obcym akcentem jesteś mniej wiarygodny

Jesteśmy coraz bardziej mobilni i otwarci nie tylko na to, by szukać pracy w innym mieście, ale nawet w innym kraju. Na emigracji nie jest jednak łatwo. W zdobyciu dobrej pracy przeszkadza nam nie tylko sam fakt bycia obcokrajowcem czy nie znajomość zasad kulturowych panujących w danym miejscu, ale nawet nasz akcent.

Nawet długoletnia nauka obcego języka nie zawsze pozwoli nam na to, byśmy pozbyli się obcego akcentu. U wielu osób zawsze będzie słychać, że nie są rdzennymi obywatelami danego kraju. Niestety, obcy akcent może mieć negatywny wpływ na naszą karierę – stajemy się bowiem przez niego mniej wiarygodni. W efekcie, nie tylko możemy być dyskryminowani na rekrutacji, ale również trudniej będzie nam osiągnąć sukces w pracy za granicą, będziemy bowiem budzić mniejsze zaufanie niż osoba akcentu zupełnie pozbawiona.

W Journal of Experimental Social Psychology opublikowano badania, z których wynika, że obcy akcent powoduje, że w oczach słuchacza (a może raczej uszach) stajemy się mniej wiarygodni a wygłaszanym przez nas opiniom trudniej zaufać. Co ciekawe, nasz rozmówca może być osobą całkowicie pozbawioną uprzedzeń na poziomie świadomości, obniżenie wiarygodności odbywa się bowiem podświadomie, a nasz rozmówca nie zdaje sobie z tego sprawy.

Jak to zbadano? Otóż poproszono osoby dla których język angielski był językiem ojczystym oraz osoby, dla których był drugim językiem o przeczytanie kilku zapisanych na kartkach truizmów typu „Żyrafa nie ujdzie bez wody dalej niż wielbłąd”. Sentencje te, wysłuchiwane były przez osoby badane, których zadaniem było następnie cenić wiarygodność usłyszanej informacji. Wszyscy badani zostali poinformowani, że usłyszane zdania zostały odczytane (nie są więc prywatną opinią czytającego) – dzięki temu, badacze chcieli uniknąć sytuacji, w której na ocenę wiarygodności wpływ miałoby negatywne nastawienie do obcokrajowców. Niewiele to pomogło. Okazało się bowiem, że sentencje wygłaszane przez osoby z silnym akcentem były oceniane jako mniej wiarygodne niż zdania wygłaszane przez osoby bez akcentu. Na obniżenie wiarygodności wpływ miał nawet niewielki akcent.

Efekt obniżenia wiarygodności występował nawet wtedy, kiedy badanym mówiono wprost o celu badania, czyli kiedy wiedzieli oni, że na ich ocenę wiarygodności, może wpływać czyjś akcent.

Wniosek z badań zatem jest dla emigrantów dość nieprzychylny – jeśli nasz akcent jest silny, musimy postarać się nieco bardziej by otoczenie ufało temu, co mówimy.

Tagi: