Urzędy pracy z działem dla samobójców

Wczoraj pisałam o programie dla poprawy zdrowia psychicznego pracowników, który wprowadzono w Kujawsko – Pomorskim. Kryzys dał się we znaki wszystkim pracownikom na całym świecie i nie tylko w Polsce wprowadzane są różnorodne programy profilaktyczne, które mają pomóc pracownikom. W Japonii na przykład, otworzono w urzędach pracy punkty konsultacyjne dla osób rozważających podjęcie próby samobójczej.

W Japonii rokrocznie samobójstwo popełnia około 30.000 osób. W większości przypadków bezpośrednią przyczyną samobójstw jest praca, której utrata w Japonii może oznaczać zhańbienie siebie i swojej rodziny – praca jest bowiem traktowana jako najwyższa wartość. Choć w Japonii bezrobocie nie jest wysokie, to nacisk na wypracowywanie właściwych norm oraz bardzo restrykcyjne środowisko pracy powoduje, że pracownicy nie wytrzymują napięcia (Czy ty wytrzymałbyś pomiar prędkości chodzenia korytarzem, czy badanie tego czy uśmiechasz się wystarczająco szeroko?). Właśnie dlatego tak często dochodzi tam do samobójstw.

Rząd postanowił przeciwdziałać samobójstwom na różnych polach – również poprzez punkty do których zgłaszają się osoby poszukujące pracy. Specjalnie wyszkoleni pracownicy urzędów pracy mają pomagać osobom, które mają syndrom suicydalny (czyli są w depresji z myślami samobójczymi). Czy jednak taka pomoc może coś zdziałać, dopóki środowisko pracy będzie wywoływać na pracownika taką presję?