Sympozjum w Kijowie – 01.12.2016

Patronat InfoPraca.pl

1

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu firm z sektora HR, problematyką zatrudniania cudzoziemców w polskich firmach, Związek Pracodawców Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy wraz z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą organizuje 1 grudnia w Kijowie sympozjum „Legalna migracja, szansą i wyzwaniem dla polskiego i ukraińskiego rynku pracy.”

Celem sympozjum jest zwiększenie świadomości o potencjale i możliwościach dla firm operujących na Ukrainie oraz nawiązanie kontaktów biznesowych, które przełożą się na wzrost standardów zatrudnienia i obsługi pracowników pomiędzy naszymi granicami.

Sympozjum jest organizowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie na pracowników z Ukrainy zgłaszane przez pracodawców z Polski, a także chęć nawiązania długofalowej współpracy pomiędzy polskimi a ukraińskimi agencjami zatrudnienia. Organizator podzieli się praktykami i standardami działania. Przybliży najważniejsze kwestie istotne dla polskich pracodawców zatrudniających pracowników z Ukrainy. Omówi regulacje prawne i praktyki, z jakimi pracodawca musi się zmierzyć, aby zatrudnić obcokrajowca. Rozpropaguje wiedzę o czekających nas w najbliższym roku zmianach w prawie i zmianach legalizacyjnych dotyczących pobytu i wykonywania pracy przez tę grupę pracowników w Polsce.

Przewidywany jest udział ok. 100 osób z Polski i Ukrainy.

Więcej informacji: http://okap.org.pl/sympozjum-kijow/

Tagi: