Sprawne negocjacje wynagrodzenia

Negocjacje wynagrodzenia są częścią procesu selekcji, nad którą władzę sprawuje pracodawca. Czasami traktowane są przez pracodawców jako ostatni test przed powierzeniem Ci stanowiska pracy.

Pracodawca może podejść do tego tematu na dwa różne sposoby:

  1. Przyjmie pozycję dominującą i postara się uzyskać jak największą korzyść z Twojego zatrudnienia.

Z perspektywy „naukowej” przedstawi Ci dostępną dla Ciebie wysokość wynagrodzenia. W większości przypadków podczas rozmowy o wynagrodzeniu pomiędzy obydwiema stronami tworzy się bariera, powodowana różnicą interesów. Obydwie strony pragną osiągnąć jak największą korzyść. Kandydat powinien postarać się pokonać powstałą pomiędzy nim i pracodawcą barierę. Rozmowa powinna skoncentrować się na osiągnięciu scenariusza równouprawnienia. Dopiero w takiej sytuacji będziesz w stanie wynegocjować wynagrodzenie, które będzie mogło być wzajemnie zaakceptowane. Szansa nadarza się wówczas, kiedy dasz do zrozumienia, że gracie w jednej drużynie.

Pokaż, że liczy się dla Ciebie praca, a pieniądze są nagrodą za jej dobre wykonywanie.

  1. Ile chcesz zarabiać?

Prawdziwa wartość Twojej pracy obliczana jest według dwóch zmiennych: obszar geograficzny i rodzaj wykonywanej pracy. Pracodawca wie – z małym marginesem błędu – jaką stawkę powinien Ci zaproponować, jednak zawsze podczas negocjacji pojawi się pytanie, „ile chcesz zarabiać?”.

Okazuje się, że wiele osób, udzielając odpowiedzi, zaniża wartość swojej pracy i żąda dużo mniej niż firma mogłaby im zapłacić. W takiej sytuacji nie ma co się spodziewać, że otrzymane wynagrodzenie będzie wyższe.

Wysokość wynagrodzenia

Nawet jeśli uda Ci się znacznie wydłużyć negocjacje, w końcu dojdziesz do momentu, w którym trzeba będzie podać konkretną cyfrę. Podczas wcześniejszej „gry słownej” postaraj się, aby ze strony pracodawcy padła propozycja przybliżonej wysokości. Jak to zrobić? Chociażby przy użyciu strategii trzech kroków:

  1. Za pierwszym razem, kiedy padnie pytanie o kwotę, odpowiedz, że bardziej interesuje Cię praca niż „wstępna oferta”, jaką pracodawca chciałby Ci zaproponować.
  2. Za drugim razem powiedz, że rozważysz każdą rozsądną wysuniętą przez niego propozycję. Tak jak za pierwszym razem, powiedz to w sposób naturalny i otwarty. Najprawdopodobniej po tej drugiej próbie zaoferuje Ci jakąś stawkę.
  3. Jeśli z jakiegokolwiek powodu pracodawca zada Ci to pytanie po raz trzeci, należy odpowiedzieć: „Mam przekonanie, że Państwo lepiej znają moją wartość niż ja”.

Dzięki temu w uprzejmy sposób uda Ci się zachęcić pracodawcę do złożenia propozycji. Począwszy od tego momentu, jeśli nadal konkretna odpowiedź się nie pojawiła, nie zbaczaj z kursu uprzejmej negocjacji. Temat ten jest bardzo delikatny, więc staraj się dokładnie ważyć słowa i trwać przy omawianej kwestii.