Pracowałeś w wakacje i masz mniej niż 26 lat? Pamiętaj o zgłoszeniu do ZUS

Każda osoba pobierająca naukę, o ile nie ukończy 26 lat, jest objęta ubezpieczeniem społecznym jako członek rodziny ubezpieczonego rodzica. Do czasu… 

Przejście na własny tytuł do ubezpieczenia (np. podpisanie umowy – zlecenia) sprawia, że „wypada się” z ubezpieczenia jako członek rodziny. Kiedy zlecenie się skończy, rodzic musi ponownie zgłosić dziecko do ZUS. Zdarza się, przy wakacyjnej, krótkoterminowej pracy (zwłaszcza na zlecenie), że zapominamy o tej zasadzie. Efekt – brak ubezpieczenia zdrowotnego. Ten brak „wychodzi” najczęściej wówczas, kiedy student zachoruje i zgłosi się do lekarza. Jeśli zatem podejmowałeś wakacyjną pracę (czy to na umowę o pracę, czy na zlecenie), przypomnij rodzicom, by ponownie zgłosili Cię do ZUS.