Polscy przedsiębiorcy nie czekają na wyższą płacę minimalną?

W 2018 roku pensja minimalna w naszym kraju wzrosła o 100 zł brutto. Okazuje się jednak, że polscy przedsiębiorcy są bardziej skorzy do podwyżek wynagrodzenia aniżeli polski rząd. W tym roku płace w sektorze prywatnym wzrosną nawet o 6 proc. Tak przynajmniej wynika z opracowanego przez Polską Radę Biznesu raportu „Przedsiębiorca odczarowany”.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało, aby wysokość płacy minimalnej w 2019 r. wzrosła do 2220 zł. Od stycznia z 13,70 do 14,50 zł miałaby również wzrosnąć najniższa stawka godzinowa oferowana osobom pracującym na określonych umowach cywilnoprawnych. W ten sposób rządzący chcą kształtować politykę płacową pracodawców i niejako stymulować podwyżki wynagrodzeń.

Jeżeli porównać rządowe zamierzenia do danych napływających z gospodarki, to widać, że dziś płaca minimalna nawiązuje do trendów rynkowych, a nie odwrotnie. Dynamika wzrostu płac przekroczyła 6 proc. i nie słabnie. Na tym tle najlepiej wypadają polscy przedsiębiorcy, którzy płacą więcej niż pozostałe podmioty gospodarcze.

„Prywaciarz” płaci najwięcej

Dziś płaca minimalna dotyczy około 1,5 miliona osób zatrudnionych w polskiej gospodarce. Zgodnie z liczbami podawanymi przez GUS, to 13 proc. osób zatrudnionych na etatach. Skalę projektowanej podwyżki krytykują m.in. niektóre środowiska pracodawców. Tymczasem zdecydowana większość przedsiębiorców stale podnosi wysokość wynagrodzeń, nie oglądając się na płacę minimalną – w ubiegłym roku o 6 proc. Wszystko wskazuje na to, że i w bieżącym roku trend utrzyma się na podobnym poziomie.

Jak pokazuje ostatni raport Polskiej Rady Biznesu „Przedsiębiorca odczarowany” polscy przedsiębiorcy są zdecydowanie najhojniejszą grupą pracodawców. Opierając się na danych za rok 2016 raport pokazał, że polski przedsiębiorca płaci o 274 złote więcej niż wynosiła średnia dla całej gospodarki. Warto też dodać, że licząc według liczby etatów polscy przedsiębiorcy zatrudniają 3,9 mln osób, co stanowi około 30 proc. wszystkich zatrudnionych w gospodarce i aż 57 proc. zatrudnionych we wszystkich przedsiębiorstwach i dwukrotnie więcej niż korporacje międzynarodowe.

Konkurencja wymusza podwyżki

W założeniu zadaniem płacy minimalnej jest ochrona portfeli zwłaszcza pracowników w najsłabiej opłacanych branżach – prostych usług, produkcji czy handlu. Jednak odnosząc się do raportu, to branże w których najczęściej lokuje się działalność polskich przedsiębiorców.

Jak pokazuje raport „Przedsiębiorca odczarowany” PRB największa liczba rodzimych firm działa w branżach związanych z handlem, budownictwem, przetwórstwem przemysłowym, hotelarstwem i gastronomią. Zaledwie 8,3 proc. jest związanych z wysokopłatnymi usługami specjalistycznymi. Co pokazuje, że polscy przedsiębiorcy kierują się oczekiwaniami rynkowymi, które jak wynika z oficjalnych statystyk stale rosną. W sytuacji mocnej konkurencji rynkowej przedsiębiorcy od dawna muszą odpowiadać na oczekiwania płacowe pracowników, bo inaczej przegrają rynkową rywalizację.

Źródło: eGospodarka.pl