Patronat InfoPraca.pl: Sojusz dla kompetencji

Polski system edukacji nie jest dopasowany do potrzeb rynku pracy. Absolwentom brakuje praktycznych kompetencji pożądanych przez firmy. Czas zmienić ten stan rzeczy i zacząć rozwijać u studentów umiejętności, dzięki którym staną się bardziej atrakcyjnymi, potencjalnymi pracownikami.

O oczekiwaniach pracodawców, poszukiwaniu satysfakcjonującej pracy, odpowiednim przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej i planowaniu ścieżki awansu opowiedzą podczas spotkania #Daj się zatrudnić – Sojusz dla kompetencji eksperci: przedstawiciele świata biznesu, organizacji i uczelni. Organizatorami wydarzenia są Uniwersytet SWPS i Forum Młodych Lewiatan.

Uczestnicy poznają  skuteczne metody szukania pracy w mediach społecznościowych, dowiedzą się, jak powinna przebiegać dobra rekrutacja oraz jakie są pożądane przez pracodawców umiejętności. Wydarzeniu będą towarzyszyć sesje warsztatowe oraz targi pracy .

Sojusz dla kompetencji ma na celu zbudowanie usystematyzowanego dialogu – platformy komunikacji wzajemnych oczekiwań pomiędzy pracodawcami, uczelniami reprezentowanymi przez Akademickie Biura Karier oraz studentami. – Chcemy zacząć otwartą dyskusję na temat kompetencji, potrzebnych na rynku pracy, a to wymaga integracji środowisk akademickich oraz firm – tłumaczy Aleksandra Piotrowska, koordynatorka projektu.  Dlatego jako organizacja wywodząca się ze środowiska pracodawców zachęcamy uczelnie do zaangażowania się w Sojusz dla kompetencji dodaje

Badanie „Młodzi na rynku pracy”, przeprowadzone przez SW Research wskazuje, że większość badanych boi się zarówno wejścia na rynek pracy, jak i pierwszych porażek na nim. Aż 60 proc. z nich odczuwa spadek wiary we własne możliwości, a prawie 70 proc. jest przekonanych, że błędna decyzja wywoła u nich rozczarowanie i frustrację. Z kolei aż 49 proc. czuje strach na samą myśl o rozpoczęciu pracy.

Widzimy, że rynek pracy przestaje być rynkiem pracodawcy. To pracownik zaczyna dyktować warunki, co szczególnie widać w branży ICT. Dlatego biorąc przykład z naszych zachodnich partnerów inspirujemy współpracę uczelni i firm. A naturalnym miejscem spotkań są właśnie Akademickie Biura Karier, które zdaniem studentów nie działają dobrze. A my chcemy to po prostu zmienić. Dlatego z Agatą Wysocką, dyrektorką ABK Uniwersytetu SWPS stwierdziliśmy, że musimy pokazać, że ABK działają dobrze i możliwa jest współpraca uczelni z biznesem w obszarze rynku pracy. Model, który wypracujemy, będziemy popularyzować zarówno w środowiskach akademickich, jak i wśród pracodawców – komentuje Jakub Gontarek, przewodniczący Forum Młodych Lewiatan.

W ramach wydarzenia #DajSieZatrudnic odbędą się sesje warsztatowe, w trakcie których przedstawiciele uczelni wspólnie z pracownikami działów personalnych oraz studentami będą dyskutować o wzajemnych oczekiwaniach w pięciu obszarach: kompetencji twardych oraz miękkich, postawach i wartościach, działalności w organizacjach pozarządowych, a także o  projektach studenckich wspierających wejście na rynek pracy. – Jest to pierwsze, pilotażowe spotkanie. Wnioski zebrane w trakcie sesji będą podstawą do kolejnych działań Biura Karier ale także posłużą także jako dobra praktyka dla innych uczelni, które będą chciały zaprosić pracodawców do dyskusji o kluczowych kompetencjach – tłumaczy Aleksandra Piotrowska.