Licznik rynku InfoPraca.pl – I kwartał 2019 r.

W I kwartale 2019 r. na portalu InfoPraca.pl pojawiło się niemal 51 000 ofert pracy, co w porównaniu do IV kwartału 2018 r. stanowi wzrost o 41 proc., a w porównaniu do I kwartału 2018 r. – wzrost o 52 proc.

Wieści z rynku

W lutym stopa bezrobocia wyniosła 6,1 proc. W porównaniu do stycznia pozostała bez zmian, ale w porównaniu do grudnia 2018 r. wzrosła o 0,3 pkt. proc. Wzrost nie jest zaskoczeniem – to efekt m.in. zakończenia pod koniec roku prac sezonowych w takich branżach jak rolnictwo, budownictwo czy turystyka. Nawet biorąc takie okoliczności pod uwagę, to najniższy poziom bezrobocia w lutym od 1991 r. Największe spadki procentowe zanotowano w województwach: świętokrzyskim (-1,9 proc.), opolskim (-1,8 proc.) i w podlaskim (-1,8 proc.). Według danych MRPiPS najniższe bezrobocie wśród województw jest w Wielkopolsce (3,3 proc.), a najwyższe w woj. warmińsko-mazurskim (10,8 proc.).

Ponad 1/4 przedsiębiorców deklaruje problem z odnalezieniem pracowników niższego szczebla, 1/5 średniego szczebla, a niespełna 10 proc. wyższego szczebla. Problemy ze znalezieniem pracowników (głównie niższego szczebla) częściej mają duże firmy, zatrudniające powyżej 249 pracowników[1]. Brak pracowników od wielu miesięcy doskwiera branży przemysłowej, co przekłada się na spowolnienie w produkcji.  – Mówimy tu zarówno o pracownikach wykwalifikowanych jak i tych, których pracodawcy gotowi są przyuczyć do zawodu – podkreśla Marek Jurkiewicz, dyrektor serwisu InfoPraca.pl.

Ogłoszenia z podziałem na województwa

W I kwartale 2019 r. najwięcej ofert pojawiło się w woj. mazowieckim – 12901, co w porównaniu do IV kwartału 2018 r. stanowi wzrost o 17 proc. Pierwszą trójkę uzupełniają zagranica (4829, – 25 proc.) i śląskie (4577, +33 proc.). Tabelę zamykają świętokrzyskie (1577), lubuskie (1656) i podlaskie (1770). Warto odnotować, że poza zagranicą, w każdym województwie liczba ofert wzrosła. Porównując dane z analogicznym okresem 2018 r., najwięcej ofert przybyło w lubuskim (+91 proc.) i zachodniopomorskim (+81 proc.), zaś ubyło w łódzkim (-32 proc.) i opolskim (-30 proc.).

Ogłoszenia z podziałem na branże

Pierwszą piątkę najpopularniejszych branż w I kwartale 2019 r.  tworzą: praca fizyczna, obsługa klienta, praca na produkcji, budownictwo, instalacje/ utrzymanie/ serwis. Wysoką, stabilną pozycję utrzymały administracja biurowa, doradztwo, nauka/ edukacja/ szkolenia, logistyka, inżynieria, IT – programowanie, elektronika/ telekomunikacja, sprzedaż, finanse, transport/ spedycja/ praca dla kierowców i praca na magazynie.

Mazowsze i zagranica pod względem liczby ofert wiodą prym w większości branż, choć inne województwa systematycznie odrabiają straty.

Czołowa „10” aplikacji kandydatów

Licznik rynku InfoPraca.pl wskazuje, że kandydaci najwięcej aplikacji złożyli w branżach  praca fizyczna (ponad 44,5 tys. aplikacji), praca na produkcji (ponad 29 tys.), instalacje/ utrzymanie/ serwis (ok. 24 tys.), budownictwo (ok. 20 tys.), praca na magazynie (ok. 20 tys.), administracja biurowa (ok. 13 tys.), biuro/ dokumentacje (ponad 10 tys.), obsługa klienta (ok. 10 tys.) i inżynieria (ok. 9,9 tys.).

Jeśli jako kryterium wybierzemy średnią liczbę CV na ogłoszenie, to liderem takiego zestawienia będzie kategoria organizacje pozarządowe (15,4 CV na ogłoszenie), a następnie sport/ rekreacja (15,3), BPO/ outsourcing (12), rzemiosło/ rzemiosło artystyczne (9,2), praca na magazynie (8,4), reklama/ komunikacja (8,2), praca w mediach (8,1), Internet/ e-commerce (7,4) oraz praca dla studenta (7).

Najbliższe perspektywy

W ciągu najbliższego kwartału zwiększenie zatrudnienia planuje 16,4 proc. firm. Najwięcej nowych pracowników planują zatrudniać firmy duże, zatrudniające więcej niż 249 pracowników (39 proc.). Na utrzymaniu zatrudnienia (zwykle bez rekrutacji) będą koncentrowały się firmy małe i średnie[2]. Ponad połowa podmiotów planujących rekrutacje będzie poszukiwała pracowników niższego (56,6 proc.) oraz średniego szczebla (51,6 proc.). Pracowników z kadry zarządzającej będzie poszukiwać niespełna jedna na dziesięć firm[3]. Marek Jurkiewicz zwraca uwagę, że coraz intensywniej poszukuje się i poszukiwać się będzie personelu opiekuńczego, tak w kraju i za granicą. To zawód z przyszłością, ze względu na starzejące się społeczeństwa europejskie.

Motywy zmiany pracy nie są zaskoczeniem – to poziom wynagrodzenia i premie. To najistotniejsze czynniki z punktu widzenia odpowiednio  86,3 proc. i 71,8 proc. pracowników. Niskie wynagrodzenie to dla 48,3 proc. osób powód, by poszukać innego pracodawcy. Niemal 62 proc. badanych pracowników spodziewa się podwyżki w najbliższych miesiącach. Najczęściej plany związane ze zmianą pracy deklarują osoby z regionu północnozachodniego (28,7 proc.), południowego (22,9 proc.) oraz południowo-zachodniego (22,1 proc.). Najmniej skłonni do zmiany pracy są pracownicy ze wschodniej części kraju (16,4 proc.)  i z regionu północnego (14,6 proc.) [4].

Licznik rynku InfoPraca.pl jest kwartalną informacją o danych z rynku pracy. Źródłem danych zawartych w Liczniku rynku InfoPraca.pl są informacje wewnętrzne, statystyki i raporty przygotowane przez zespół InfoPraca.pl

[1] XI edycja Barometru Rynku Pracy Work Service, 28.03.2019 r.

[2] XI edycja Barometru Rynku Pracy Work Service, 28.03.2019 r.

[3] -„-

[4] XI edycja Barometru Rynku Pracy Work Service, 28.03.2019 r.