Zysk z dojrzałości – II edycja konkursu

W ramach promocji zatrudnienia osób po 50 tym roku życia, ruszyła II edycja konkursu „Praktyki Przyjazne Pracownikom 50+”. W ramach konkursu, nagrodzone zostaną te firmy, które prowadzą efektywne praktyki z zakresu zarządzania wiekiem. Dodatkowo, konkurs obejmie również instytucje rynku pracy – nagrodzone zostaną najbardziej skuteczne działania aktywizujące osoby dojrzałe.

Kapituła konkursu oceni takie aspekty pracy jak sam proces rekrutacji, jakość kultury organizacji i wsparcie dawane pracownikom starszym, możliwość dostępu do szkoleń i dopasowania stanowisk pracy do potrzeb osób po 50tym roku życia, działania z zakresu profilaktyki zdrowia pracowników itd. Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 6 października. Organizatorem konkursu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Więcej informacji można znaleźć na stronie konkursu – zysk50plus.pl

Ageizm to rosnący problem w Polskich przedsiębiorstwach – coraz większa ilość pracowników starszych wiekiem i promowanie przez pracodawców młodej kadry powoduje, że osoby starsze borykają się z trudnościami na rynku pracy. W porównaniu do innych krajów Europy, mamy jeden z najniższych wskaźników zatrudnienia osób po 50tym roku życia. W związku z tym problemem, uruchamiane są  kampanie mające promować pracowników starszych na rynku pracy.

Pracodawcy, którzy decydują się na zatrudnienie osoby starszej, mogą również liczyć na dotacje w ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 7.2.1 – zgodnie z nim, pracodawca może uzyskać dotację stanowiącą 50% wynagrodzenia zatrudnianej osoby na okres 12 lub 24 miesięcy.

Szukając pracy po 50tce warto pamiętać o tej dotacji i informować o niej pracodawców – nie każdy przedsiębiorca wie bowiem o tej możliwości, a możliwość redukcji kosztów zatrudnienia dzięki dopłacie, może być silnym argumentem na korzyść zatrudnienia starszego pracownika.