Zmiany w orzeczeniach lekarskich?

Być może już niedługo lekarz przy badaniach wstępnych dopuszczających pracownika do pracy na danym stanowisku będzie nie tylko orzekał o tym, czy pracownik może czy nie może pracować na danym stanowisku, ale będzie mógł wskazać ograniczenia w zakresie obowiązków jakim powinien podlegać pracownik.

Obecnie jest tak, że jeśli pracownik chce rozpocząć pracę, musi poddać się badaniom lekarskim. Lekarz może pracownika do pracy dopuścić lub nie, ale jest to układ zero-jedynkowy. A przecież czasem jest tak, że pracownik może wykonywać 90% zadań na danym stanowisku pracy a nie może jedynie robić jednej czy dwóch rzeczy (np. dźwigać określonych ciężarów). Zmiana jaka ma czekać orzeczenia lekarskie ma pozwolić na to, by taka osoba została dopuszczona do pracy z zastrzeżeniem ograniczenia w czynnościach, których robić nie powinna.

Projekt nowelizacji (na etapie legislacji) trafił właśnie do konsultacji. Jakie mogą być zagrożenia związane ze zmianami? Przede wszystkim nie wiadomo jak będzie wyglądała egzekucja tego, czy pracownik – dopuszczony do pracy ale z ograniczeniami – nie wykonuje czynności, których nie powinien. Pracodawcy boją się również, że otworzy to furtkę pracownikom do nadużyć związanych z nadmiernym wykorzystywaniem zwolnień lekarskich.