Zleceniobiorcy będą mogli tworzyć związki zawodowe?

rp_walka-o-prawa.jpgTrybunał Konstytucyjny wydał kilka dni temu orzeczenie, które może mocno wpłynąć na to, jakie prawa będą miały osoby zatrudnione na umowę – zlecenie oraz osoby samozatrudnione. Zgodnie z wyrokiem TK (2 czerwca 2015 r., sygn. akt K 1/13), osoby samozatrudnione i zleceniobiorcy mają prawo wstępować do związków zawodowych. Zrównuje to prawa osób zatrudnionych na umowę o prace i wykonujących zlecenia w innej formie (na podstawie umów cywilno- prawnych czy prowadząc własną działalność) w zakresie wolności do tworzenia stowarzyszeń i wali o prawa w pracy.

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego złożył OPZZ. Według związkowców, ograniczenie możliwości tworzenia związków zawodowych osobom zarobkującym, ale nie zatrudnionym, jest sprzeczne z konstytucją, co trybunał wyrokiem potwierdził. W uzasadnieniu  TK podaje, ze Konstytucja gwarantuje prawo zrzeszania się wszystkim zarobkującym – zatem także osobom samozatrudnionym czy zatrudnionym na umowy cywilno – prawne.

Jakie będą tego konsekwencje? Przede wszystkim trzeba będzie zmienić ustawę o związkach zawodowych. Kolejnymi krokami może zaś być nacisk na zmiany w traktowaniu osób zatrudnionych na „umowach śmieciowych”. Można się zatem spodziewać, że szykują się nam zmiany.

Tagi: