Złe warunki atmosferyczne a wynagrodzenie – kiedy dostaniesz pieniądze a kiedy nie?

rp_upal-praca.jpgW wyniku niezwykle silnej letniej burzy w całym kwartale wysiadł prąd i nie możesz wykonywać pracy? Nagłe opady deszczu uniemożliwiły prace przy wylewaniu asfaltu aż na 3 dni? Co z wynagrodzeniem za czas w którym pracownik był gotów pracować, ale nie mógł pracować ze względu na pogodę? Kiedy pracownik je otrzyma a kiedy nie?

W pracy każdego z nas może zdarzyć się przestój wywołany czynnikami atmosferycznymi – wysoki mróz może uniemożliwić pracę na zewnątrz, ulewne deszcze czy burze zniszczyć sieć energetyczną a nadmierny upał nie pozwolić na wykonywanie niektórych prac na wysokościach czy w otwartym terenie. Skoro kiepska pogoda nie jest winą pracownika, to czy otrzyma on wynagrodzenie za czas kiedy nie pracuje?

Analizując tą sytuację należy najpierw rozróżnić dwa rodzaje pracy: pracę nie uzależnioną od warunków atmosferycznych oraz pracę od takich warunków zależną. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której co do zasady nie ma znaczenia, jaka pogoda panuje za oknem. Jest tak no. W pracy biurowej, w pracy w sklepie czy większości fabryk. Druga sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy praca jest uzależniona od warunków atmosferycznych – czyli z założenia, jeśli panuje nieodpowiednia pogoda, praca nie może zostać wykonana. Ma to miejsce np. w pracy w budownictwie, gdzie ulewne deszcze mogą uniemożliwić prowadzenie prac. Wynagrodzenie jakie otrzyma (i czy otrzyma) pracownik zależy przede wszystkim od tego, czy praca jest zależna od tych warunków czy nie.

Praca niezależna od warunków atmosferycznych a wynagrodzenie

W takiej sytuacji uznaje się, że przestój w pracy nie jest winą pracownika. Pracodawca może w takiej sytuacji – zgodnie z art. 81 § 1-4 zlecić pracownikowi inne prace (wynagrodzenie nie może być wtedy niższe niż pierwotne) bądź nie zlecać pracy, ale tedy musi wypłacić wynagrodzenie za ten czas w wysokości nie niższej niż 60% ustalonego wynagrodzenia (ale nie niższej niż najniższe wynagrodzenie).

W praktyce zatem, jeśli pracownik nie będzie mógł pracować bo w biurze nie ma prądu, a pracodawca nie może mu zlecić żadnej innej pracy, to pracownik otrzyma (w najgorszym wypadku) wynagrodzenie za dzień pracy w wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Praca zależna od warunków atmosferycznych a wynagrodzenie

W takiej sytuacji, choć ani pracodawca ani pracownik nie ponoszą winy za złą pogodę, to uznaje się, że skoro pogoda jest istotnym czynnikiem wpływu na możliwość wykonywania pracy i pracownik o tym wie, to jeśli nie ma ustaleń dotyczących wysokość wynagrodzenia za taki okres w regulaminie pracy, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie. Innymi słowy mówiąc – jeśli nie ma żadnych ustaleń w regulaminie pracy na temat wynagrodzenia w razie przestoju spowodowanego warunkami atmosferycznymi, to za okres niewykonywania pracy, pracownik nie dostanie wynagrodzenia. W praktyce, pracodawcy zabezpieczają się na taką okoliczność, wprowadzając w regulamin pracy określone zapisy.

Tagi: