Zgubiłem umowę o pracę – co teraz?

Zapodziałeś gdzieś swoją umowę o pracę? Nie pamiętasz jej ustaleń ani nawet daty jej zawarcia? Czy można uzyskać duplikat umowy o pracę?

Najprostszym sposobem w takiej sytuacji jest skierowanie prośby do kadrowej o skserowanie umowy o pracę lub wydanie duplikatu. Kserokopia powinna mieć potwierdzenie zgodności z oryginałem. Prawo pracy nie precyzuje tego, czy duplikat czy potwierdzone za zgodność z oryginałem ksero jest ważniejsze lub obowiązujące – zatem wszystko jedno w jakiej formie uzyskamy dokument.

A co, jeśli pracodawca odmawia wydania kserokopii?

Do takiej sytuacji może dojść wtedy, kiedy pracodawca zamierza być w stosunku do pracownika nieuczciwy (czyli np. wie, że pracownik zgubił umowę i chcę zwalniając go naliczyć mu nieprawidłowo urlop lub obejść określone w umowie ustalenia). Pracownik w każdym momencie ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych – jest to gwarantowane przez art. 32 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych. Jeśli taki wgląd uzyskamy możemy nawet sfotografować telefonem naszą umowę, aby mieć pewność ustaleń jakie zostały w niej poczynione.

Pracownikowi w każdym momencie przysługuje również prawo do wniesienia wniosku o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i uzyskiwanych dochodach – zatem jeśli nie możemy od pracodawcy doprosić się umowy, to złóżmy wniosek o takie zaświadczenie – wszelkie ważne informacje (stanowisko, data zatrudnienia, czas trwania umowy, wynagrodzenie) muszą się w nim znaleźć.