Za zimno? Możesz odmówić pracy!

Zima uderzyła w nas z pełną mocą. Zbyt niska temperatura w miejscu pracy nie tylko negatywnie wpływa na naszą produktywność, ale również może doprowadzić do tego, że po prostu się przeziębimy. Jeśli Twój szef nie zadbał o to, byś mógł pracować w cieple, możesz odmówić wykonywania obowiązków służbowych i nie pracować, dopóki pracodawca nie zapewni optymalnych warunków pracy. Za ten czas, przysługuje Ci wynagrodzenie.

Przepisy BHP (Rozporządzenei MInistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Rozdział 3 § 30) dokładnie określają wymogi, jakie musi spełnić miejsce pracy pod względem temperatury w miejscu pracy. I tak, w pomieszczeniach w których wykonywana jest lekka praca fizyczna oraz praca biurowa, temperatura nie może być niższa niż 18°C. Ogólnie zaś, temperatura nie może spaść poniżej 14°C. Wyjątkiem od tego są sytuacje, w których technologie wykorzystywane w pracy nie pozwalają na wyższą temperaturę (tak jest w chłodniach i mroźniach).

Przy pracy na zewnątrz lub w pomieszczeniach nieogrzewanych, pracodawca musi zapewnić dodatkowe miejsce, w którym pracownik może się rozgrzać i zjeść coś ciepłego. Takie pomieszczenie musi mieć powierzchnię minimum 8 m², a temperatura w nim musi wynosić przynajmniej 16°C.

Jeśli więc pracodawca nie zadbał o odpowiednią temperaturę w miejscu pracy, wolno Ci opuścić stanowisko pracy, zgłaszając powód zaprzestania pracy. Nie można za to zwolnić pracownika dyscyplinarnie, a pracodawca za czas w którym pracownik nie pracuje z uwagi na zbyt niską temperaturę musi zapłacić wynikające z umowy o pracę wynagrodzenie.

źródło: gazetaprawnapl oraz Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650, z późn. zm.

fot.:Dave Dye/SXC