Za korzystanie ze służbowego sprzętu prywatnie może grozić nawet dyscyplinarka

Zdarza ci się korzystać ze służbowego sprzętu (laptopa, telefonu, tabletu) do prywatnych spraw? Uważaj – lepiej ustal to z pracodawcą, bo może grozić ci zwolnienie dyscyplinarne jeśli pracodawca uzna, że narusza to jego interesy.

Jeśli pracodawca dał ci do dyspozycji służbowy sprzęt, to warto określić (ustnie lub pisemnie) w jakim zakresie możesz z tego sprzętu korzystać prywatnie. To pracodawca jest właścicielem sprzętu oraz oprogramowania i może okazać się, że nie chce byś za jego pomocą wykonywał pewne działania – np. pozyskiwał prywatnie klientów na fuchy lub korzystał z oprogramowania dla własnych celów.

Choć zwolnienie dyscyplinarnie jest sporą karą wobec pracownika i z reguły pracodawcy nie mogą zwalniać pracownika dyscyplinarnie bez ważnych powodów, to są sytuacje w których takim powodem może być korzystanie przez pracownika prywatnie ze służbowego sprzętu. Sąd Najwyższy (sygn. akt II PK 13/11, wyrok z 6 lipca 2011 r.). utrzymał w mocy zwolnienie dyscyplinarne pracownika, który korzystając ze sprzętu powierzonego mu przez pracodawców obsługiwał własnych klientów prowadząc działalność zbliżoną do działalności pracodawcy. Pracodawca uprzednio zabronił pracownikowi wykorzystywania w tym celu służbowego sprzętu. Pracownik przeciwstawiając się pracodawcy naruszył tym samym jego interesy i w efekcie p-racodawca miał podstawy do tego, by pracownika zwolnić dyscyplinarnie.