Z wolontariatem pracowniczym na co dzień

Wolontariat pracowniczy to jedno z narzędzi wykorzystywanych przez firmy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Służy zachęceniu pracowników, by część swojego czasu przeznaczyli na pomoc potrzebującym, a jednocześnie jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na wzmocnienie więzi w ramach zespołu. 

Form wolontariatu pracowniczego jest wiele, zarówno biorąc pod uwagę to, w co pracownicy się angażują, jak i system, w jakim wykonują swoją wolontariacką pracę. Niektóre firmy wyznaczają określony dzień lub tydzień w roku na realizację wolontariatu, inne mają indywidualne umowy z pracownikami, w ramach których pracownik określoną ilość godzin w miesiącu czy roku przeznacza na pracę wolontariacką, a jeszcze inne na bieżąco reagują na sygnały płynące z fundacji, instytucji czy też pracowników. Sygnały pochodzące od pracowników są o tyle istotne, że świadczą o ich zaangażowaniu, wierze w zasadność podejmowanych działań. To także pochodna zainteresowań oraz więzi łączących pracowników z konkretnymi inicjatywami, czy to na szczeblu lokalnym, czy wykraczającym poza ten obszar.
Wolontariat jest pełniejszy, bardziej wiarygodny, gdy dotyczy nie tylko pracowników, ale także zarządu. Przykład idzie z góry – przekonanie do idei oraz wypełnianie jej przez najważniejsze osoby w firmie wpływa na sukces całego przedsięwzięcia – podkreśla Marek Jurkiewicz, General Manager InfoPraca.pl. Wolontariat zawsze powinien być propozycją, nigdy przymusem.

Co wolontariat pracowniczy daje firmie?

Przede wszystkim wzmacnia więzi pracownika z firmą, pozwala widzieć ją w innym świetle, zbliża zespół do siebie, sprzyja lepszemu zarządzaniu. Zbiera też punkty u przyszłych pracowników, którzy chętniej aplikują tam, gdzie działania wolontariackie są prowadzone. Obecnie, kiedy rynek pracy stał się niezwykle konkurencyjny, a firmy szukają sposobów zachęcenia kandydatów i dotychczasowych pracowników, by stanowili część ich zespołu, wolontariat pracowniczy jest jednym z czynników motywujących. To działanie z obszaru kształtowania pozytywnego wizerunku organizacji. Angażując się w działania na rzecz potrzebujących sprawia, że klienci i kontrahenci patrzą na nią bardziej przyjaźnie.

Co wolontariat pracowniczy daje pracownikom?

Niesie ze sobą poczucie satysfakcji, spełnienia, możliwość samorealizacji, pogłębianie bądź odkrywanie nowych umiejętności (współpraca, podział na role, motywowanie, skuteczność, twórcze podejście, reagowanie na nagły zwrot akcji, zwiększenie samoświadomości, wzmocnienie bądź przeniesienie komunikacji z kolegami i koleżankami z pracy na inny poziom, rozwijanie lub poszerzanie własnych zainteresowań. W wielu przypadkach wolontariat daje również doświadczenie w zakresie twardych kompetencji. Uczymy się czegoś konkretnego, np. obsługi określonego oprogramowania lub tworzenia raportów. Decydując się na wolontariat w obszarze, w jakim się kształcimy bądź chcemy później pracować, zyskujemy dodatkowo doświadczenie merytoryczne.

Wolontariat to świetny sposób, by nadać swojemu życiu znaczenie i znaleźć w nim sens.  – Mamy poczucie, że nie zmarnowaliśmy dnia, daliśmy innym coś od siebie, otrzymując w zamian dużo pozytywnej energii – mówi Marek Jurkiewicz.