Wzrost bezrobocia = spadek absencji pracowników

Najnowsza analiza zależności między absencją w pracy a poziomem bezrobocia ujawniła ciekawe wyniki. Otóż im wyższy jest poziom bezrobocia, tym mniej dni opuszczają pracownicy. Ale tylko Ci, którzy nie są zadowoleni ze swojej pracy. Ci którzy pracę lubią niezależnie od tego czy są pracy pewni czy nie pewni – tak samo się angażują.

Badania przeprowadzone przez profesora John’a Hausknecht’a z uniwersytetu Cornell, wykazały, że pracownik który swojej pracy nie lubi, w okresie prosperity i rynku pracownika, częściej opuszcza dni pracy (krótkie 1-2 dniowe urlopy) czuje się bowiem bardziej bezpieczny. Kiedy zbliża się widmo redukcji, pracownik taki, zaczyna grzecznie i sumiennie chodzić do pracy.

Z jednej strony wyższa frekwencja powinna cieszyć pracodawców, z drugiej wiedza o tym, że bardziej do pracy przykładają się pracownicy którzy ze swojej pracy nie są zadowoleni nie jest najprzyjemniejsza.
Dla pracowników, którzy swoją pracę lubią, globalna sytuacja społeczna i ekonomiczna nie ma wpływu – niezależnie od poziomu bezrobocia, czy zagrożenia utratą pracy, pracują oni zawsze tak samo sumiennie i regularnie. Ergo- lepiej stwarzać takie warunki pracy, by pracownicy lubili swoją pracę – będą nie tylko bardziej efektywni i produktywni, ale też nie będą korzystać z „kacowego„.

źródło: reuters.com