Wyższe odszkodowania dla bezprawnie zwolnionych

Senacka Komisja Ustawodawcza chce wprowadzić zmiany w Kodeksie Pracy. W myśl nowego projektu, bezprawnie zwolnionemu pracownikowi przysługiwać będzie wyższe odszkodowanie – do 3 pensji + pokrycia strat związanych z rozwiązania umowy (czyli np braku pensji w przypadku niemożliwości znalezienia pracy).

Sprawa jest o tyle trudna, że nie wiadomo jeszcze kto będzie ustalał wysokość owego dodatkowego odszkodowania. Konfederacja Pracodawców Polskich obawia się nadmiernych kar zasądzanych przez Sądy Pracy, dlatego chce aby wysokość kar ustalał Sąd Cywilny. Pracodawcy chcą również móc dochodzić w takim razie odszkodowania od pracownika, jeśli ten bezprawnie zerwie umowę o pracę lub ją porzuci.
Na razie nie wiadomo jakie konkretnie ustalenia znajdą się de facto w nowym KP, niemniej jednak pracodawcy zaczęli walczyć o zniesienie ograniczenia odpowiedzialności pracownika.

źródło: rp.pl