Wypadek w pracy pod wpływem alkoholu – kiedy nie będą przysługiwać ci świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego?

alkoho facebookPracownik w czasie pracy uległ wypadkowi – okazuje się jednak, że nie był trzeźwy. Czy w takiej sytuacji przysługuje mu zasiłek i odszkodowanie? Zależy od tego, jakiego rodzaju był to wypadek.

Wypłata zasiłku oraz odszkodowania dla pracownika, który w pracy uległ wypadkowi nie jest uzależniona od tego, czy pracownik był trzeźwy czy pijany, lecz od tego, czy jego stan wpłynął aktywnie na powstanie zdarzenia. Mówiąc wprost – jeśli wypadek zdarzył się dlatego, że pracownik był pod wpływem alkoholu, pracodawca nie jest zobowiązany do wypłaty zasiłku i odszkodowania. Jeśli jednak wypadek był niezależny od stanu pracownika, to odszkodowanie jak najbardziej mu przysługuje.

W praktyce działa to następująco – jeśli np. pracownik jechał na delegacje i prowadził samochód pod wpływem alkoholu, wskutek czego spowodował wypadek, nie będzie mu przysługiwało odszkodowanie. Jeśli jednak pracownik jechał służbowym samochodem, ale go nie prowadził, bo prowadził inny, trzeźwy pracownik, to mimo tego, że pracownik był pod wpływem alkoholu, odszkodowanie mu przysługuje, gdyż jego stan upojenia nie miał wpływu na powstanie sytuacji wypadku.

Zgodnie z art 16 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, pracownik, którego niezdolność do pracy została spowodowana nadużyciem alkoholu (czyli np. nietrzeźwy spowodował wypadek, w wyniku którego doznał uszczerbku na zdrowiu), pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, ale dopiero po upływie 5 dni w czasie których zasiłek nie przysługuje.

Warto zauważyć jednocześnie, że to pracodawca musi zadbać o to, by udowodnić, że pracownik był nietrzeźwy i to z uwagi na ten stan wydarzył się wypadek.