Wypadek na drodze do pracy – jakie chorobowe?

Nie możesz pracować, bo w drodze do pracy uległeś wypadkowi? Pamiętaj o tym, że choć pracownik na chorobowym, ma prawo do 80% wynagrodzenia to jednak uległ wypadkowi na drodze do pracy lub z pracy, to jego świadczenie chorobowe wynosi 100%.
Pracownik, który uległ wypadkowi na drodze do pracy lub z pracy ma prawo do wynoszącego 100% wynagrodzenia za czas choroby (lub zasiłku chorobowego z ZUS, jeśli niezdolność do pracy trwa dłużej niż 33 dni).
Pracownikowi, który uległ wypadkowi na drodze do pracy (lub z pracy) przysługuje również świadczenie rehabilitacyjne (po wyczerpaniu zasiłku chorobowego). Jest ono wypłacane maksymalnie przez okres 12 miesięcy (90% kwoty wynagrodzenia przez pierwsze 3 miesiące i 75% tej kwoty przez kolejne 9 miesięcy).
Warto pamiętać również o tym, że w momencie kiedy ulegniemy wypadkowi (czy to jako kierowca, pasażer czy pieszy) to możemy również starać się o odszkodowanie od sprawcy wypadku (ubezpieczyciela sprawcy) oraz zadośćuczynienie. Najlepiej w tym celu kontaktować się z kancelarią prawną, która pomoże nam odzyskać odszkodowanie. Jest ono niezależne od świadczeń, które otrzymujemy w ramach świadczenia chorobowego.