Wyjdź. Już tu nie pracujesz

W tegorocznym konkursie na najgorszego pracodawcę roku organizowanym przez Związek Syndykalistów Polski (najgorsipracodawcy.pl) jeden z laureatów zdobył wyróżnienie za rozwiązywanie umowy z pracownikiem w sposób niestandardowy i niezgodny z prawem pracy – mówiąc po prostu: „Wyjdź, już tu nie pracujesz”. Kiedy pracodawca może tak zrobić?

Rozwiązanie umowy o pracę zawsze musi być dokonane na piśmie. Niestety młodzi pracownicy, którzy dopiero zaczynają swoją karierę zawodową często nie mają jasności tego czy, kiedy i w jaki sposób przepisy chronią ich przed zwolnieniem z dnia na dzień. Niestety w szkole średniej i na studiach tego tematu również się nie porusza. Co zatem młody człowiek powinien wiedzieć?

Z dnia na dzień, można zwolnić cię tylko wtedy, jeśli pracujesz bez żadnej umowy o prace  lub umowy -zlecenie W każdym innym przypadku obowiązuje zarówno ciebie, jak i pracodawcę okres wypowiedzenia (lub data wygaśnięcia umowy oraz wykonania dzieła). Wyjątkiem jest zwolnienie dyscyplinarne – art. 52 § 1 pkt 1 k.p ,

Pracodawca nie może zwolnić Cię dyscyplinarnie za byle co (np. za to, że ma kogoś innego na Twoje miejsce). Musi dojść do zawinionej przez pracownika utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania pracy lub ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych.

Przy pracy na czarno, pracodawcy bardzo rzadko dają pracownikowi „okres wypowiedzenia” – najczęściej zwalniają go w ostatniej chwili. Pamiętaj, że jeśli zdecydowałeś się na pracę bez umowy, ty również możesz opuścić miejsce pracy w każdej chwili i nie musisz pracodawcy mówić o tym, że chcesz odejść wcześniej (choć bezpieczniej jest zrobić to po otrzymaniu należnej wypłaty, można się jej bowiem nigdy nie doczekać).