Więcej pieniędzy dla bezrobotnych

W tym roku, w ramach Funduszu Pracy, dla bezrobotnych przeznaczone zostało 14 miliardów złotych. 12 mld ma zostać przeznaczone na pomoc bezrobotnym. Urzędy Pracy liczą na to, że w tym roku nie zabraknie im pieniędzy na dotacje dla pracowników, którzy chcą prowadzić własną działalność gospodarczą.

Ze zgromadzonych na Funduszu Pracy Środków, bezrobotni będą mogli korzystać na wiele sposobów – poprzez wspomniane dotacje, organizowane przez Urzędy Pracy szkolenia a także poprzez staże w firmach. Ta ostatnia forma budzi coraz więcej kontrowersji, stała się bowiem dla firm sposobem na zatrudnienie wprawdzie niewykwalifikowanych pracowników, ale jednak pracowników darmowych. Teoretycznie, pracodawca powinien zatrudnić pracownika po okresie stażu, w praktyce jednak zdarza się to rzadko. Bezrobotni, choć wolą staż niż siedzenie w domu narzekają na to, że wynagrodzenie za pracę otrzymywane przez stażystę jest żałośnie niskie a starać się i tak nie warto, bo po stażu trudno zostać w firmie. Nie do końca więc jasnym jest czy cieszyć się ze zwiększenia środków (do 1,5 mld zł) na staże czy też nie.

Poza szkoleniami finansowanymi z Funduszu Pracy, bezrobotni mogą uczestniczyć w szkoleniach dotowanych przez Unię. W sierpniu pisałam o pomyśle na badanie efektywności finansowanych z EFS szkoleń – niestety jak dotąd, żaden kolejny sensowny projekt, który pozwoliłby weryfikować jakość szkoleń nie powstał – pozostaje więc mieć nadzieję, że spore środki z Funduszu Pracy oraz dotacje unijne nie pójdą na marne.