Czy urlop wypoczynkowy może się przedawnić?

rp_urlop-bezpłatny.jpgNiestety może – w sytuacji w której od  momentu przysługiwania nam urlopu miną 3 lata, urlop ulegnie przedawnieniu (według art. 291 par. 1 k.p. roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym stały się wymagalne). W praktyce oznacza to, że jeśli w 2014 nie wykorzystaliśmy urlopu, to z dniem 31 grudnia 2017r roku ulegnie on przedawnieniu (lub z dniem 30 września 2018 r jeśli zaległy urlop z 2014 r został przeniesiony na 2015 rok).

Jak można przedawnić urlop? Z sytuacją przedawnienia możemy mieć do czynienia np. w sytuacji, w której pracownik w pewnym momencie roku bierze sobie urlop bezpłatny na dłuższy okres czasu. W czasie urlopu bezpłatnego wprawdzie prawa do urlopu nie nabiera, ale jeśli przykładowo zanim poszedł na urlop bezpłatny miał jeszcze przysługujące mu dni urlopu wypoczynkowego, to może okazać się, że po powrocie z urlopu bezpłatnego nie będzie mu już urlop wypoczynkowy przysługiwał.

Pracodawcy za nieudzielenie urlopu wypoczynkowego grozi grzywna (od 1 do 30 tys. zł). Jednak grzywną zagrożony jest pracodawca tylko wtedy, jeśli to z jego winy pracownik nie odbył urlopu. Jeśli zatem to pracownik „zapomni” o urlopie, pracodawca nie dostanie grzywny i w praktyce często nei pamięta o tym, by pracownikowi o urlopie przypomnieć.