Urlop bezpłatny a długość okresu wypowiedzenia

Ile wynosi długość okresu wypowiedzenia jeśli pracownik przez jakiś czas trwania stosunku pracy pozostawał na urlopie bezpłatnym? Czy urlop bezpłatny w jakiś sposób zmienia długość okresu wypowiedzenia?

Wszystko zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą. Z założenia, okres urlopu bezpłatnego jest czasem, w którym pracownik nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy (mimo tego,że pozostaje w stosunku pracy) – i okres ten, w związku z tym nie wlicza się do zakładowego stażu pracy. Można zatem wyobrazić sobie sytuację, w której pracownik posiadając umowę na czas nieokreślony i pracując dla pracodawcy w sumie 4 lata nadal ma jednomiesięczny okres wypowiedzenia, gdyż 18 miesięcy z tych 4 lat spędził na urlopie bezpłatnym.

Czy zatem jeśli przepracowałem u pracodawcy więcej niż trzy lata, ale część czasu spędziłem na urlopie bezpłatnym to mam trzy miesiące czy miesiąc wypowiedzenia? Aby to obliczyć należy policzyć ile czasu w ramach stosunku pracy pracownik rzeczywiście pracował- czyli od całego okresu zatrudnienia odjąć okres urlopu bezpłatnego. Jeśli okres pracy wynosić będzie więcej niż 3 lata – obowiązują 3 miesiące wypowiedzenia. Jeśli mniej – jeden miesiąc.

W przypadku umowy na czas określony urlop bezpłatny nie ma znaczenia – długość okresu wypowiedzenia jest uzależniona od tego, czy w umowie znalazł się zapis o możliwości jej wypowiedzenia (wtedy standardowo wynosi on dwa tygodnie lub może być odpowiednim zapisem wydłużony).