Umowa zlecenie po umowie o pracę – co z urlopem?

Po przepracowaniu kilku miesięcy w oparciu o umowę o pracę, pracodawca decyduje się zrezygnować z zatrudniania pracownika na podstawie umowy o pracę i nawiązuje z nim współpracę na podstawie umowy cywilno – prawnej (np. umowy – zlecenia). Co dzieje się z urlopem pracownika?

Takie sytuacje są coraz częstsze. Pracodawca liczy koszty i stwierdza, że zatrudnianie w oparciu o umowę o pracę się mu nie kalkuluje – zatem proponuje pracownikowi wykonywanie zadań w innej formie, w oparciu o umowę – zlecenie. Co dzieje się z urlopem pracownika, do którego nabył prawo w trakcie trwania stosunku pracy?

Taki urlop nie przepada, ale również nie przechodzi na dalszy okres współpracy – pracodawca musi się z niego rozliczyć. Oznacza to, że jeszcze w trakcie trwania stosunku pracy pracownik musi urlop, który mu się należy wykorzystać, albo też pracodawca po zakończeniu stosunku pracy musi mu wypłacić ekwiwalent. Nie ma znaczenia to, że pracodawca i pracownik nadal współpracują w innej formie. Umowa zlecenie (czy dzieło) nie jest stosunkiem pracy i ustalenia, które były poczynione w trakcie trwania stosunku pracy nie są tu istotne.

Oczywiście, pracownik może się z pracodawcą umówić, że niewykorzystany urlop pracownik odbierze w późniejszym terminie, ale warto tu pamiętać, że taka sytuacja jest kredytem zaufania ze strony pracownika – pracodawca jeśli rozliczy urlop (np. pracownik podpisze wniosek urlopowy na wykorzystanie urlopu w trakcie trwania stosunku pracy, nawet jeśli w rzeczywistości tego urlopu nie wykorzystał) to wcale nie musi dotrzymać słowa.

Warto też pamiętać, że jeśli zdecydujemy się na zmianę formy umowy współpracy – z umowy o pracę na umowę zlecenie – urlop w trakcie trwania zlecenia nie przysługuje.