Umowa o pracę na okres próbny dłuższa niż trzy miesiące – legalna czy nie?

rp_umowa-oodzielo.jpgPracodawca podpisał ze mną umowę na okres próbny 4 miesięcy – czy taka umowa jest legalna?

Kodeks pracy przewiduje umowę o prace na okres próbny zawieraną maksymalnie na okres 3 miesięcy. Co dzieje się w sytuacji, kiedy w umowie na okres próbny mamy zapis o czasie trwania dłuższym niż 3 miesiące?
Według art. 25 par 2 każdy z typów umów o pracę (na czas określony, nieokreślony oraz na zastępstwo) może być poprzedzony umową na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy. Celem umowy na okres próbny sprawdzenie kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia do wykonywania pracy określonego rodzaju. Zatem do analizy tego czy dana umowa na okres próby, która została zawarta na czas dłuższy niż trzy miesiące jest ważna czy nie, będzie istotny przede wszystkim zapis umowy, z którego można wnioskować czy ma ona próbny charakter czy nie.
I tak, jeśli z umowy wynika jasno jej próbny charakter, to nieważne na jak długo została zawarta, obowiązuje przez pierwsze trzy miesiące jej próbny charakter. Jeśli zaś z umowy nie wynika jej próbny charakter (np. zapis obowiązków pokrywa się z umowami stałymi innych pracowników), to umowa taka – mimo iż nazwana próbną – po przekroczeniu 3 miesięcy ma charakter umowy zawartej na czas określony.

A jaki jest możliwy najkrótszy okres umowy o prace na okres próbny? Odpowiedź znajdziecie w tym artykule.